Pozvánka na pretek so zadaním skúšky podľa BVK + odkaz na prihlášku

Priatelia kynológie a Branného viacboja kynológov. Pozývame Vás na pretek so zadaním skúšky podľa skúšobného poriadku BVK, ktorý sa bude konať v areáli Miestneho kynologického klubu Šaľa dňa 25.9.2021.Posudzovať bude pán Štefan Pongrácz. Vedúci skúšky a preteku je Erik Okruhlica. Štartovné 20€. Prihláška na pretek je tu: https://www.kynologiasala.sk/prihlaska-na-pretek/

KOTERCOVÝ KAŠEĽ

Cvičák je z dôvodu šírenia kotercového kašľa zatvorený do 28.8.2021

Zmena času

Denné teploty stúpajú, preto od nedele 13.6.2021 cvičíme od 08,00 hod.

Upozornenie na povinnosti pre majiteľov a chovateľov psov

na povinnosti vyplývajúce z vyhlášky 283/2020 MPaRV Slovenská kynologická jednota vydala Usmernenie pre členov SKJ, o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Celé usmernenie si môžete pozrieť TU