Upozornenie na povinnosti pre majiteľov a chovateľov psov

na povinnosti vyplývajúce z vyhlášky 283/2020 MPaRV

Slovenská kynologická jednota vydala Usmernenie pre členov SKJ, o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Celé usmernenie si môžete pozrieť TU