Prihláška do klubu

  Meno psovoda: (povinné)

  Priezvisko psovoda: (povinné)

  Dátum narodenia psovoda: (povinné)

  Adresa: (povinné)

  PSČ: (povinné)

  Mesto, obec: (povinné)

  Telefonický kontakt: (povinné)

  E-mail: (povinné)

  Meno psa, chovná stanica: (povinné), (pri viacerích psov, ich uveďte za sebou)

  Dátum narodenia psa: (pri viacerích psov, ich uveďte za sebou)

  Plemeno: (pri viacerích psov, ich uveďte za sebou)

  Tetovacie číslo, číslo čipu: (pri viacerích psov, ich uveďte za sebou)

  Skúšky, výstavy, bonitácie:

  Zameranie výcviku (zákl.poslušnosť, obrany...)

  ODOSLANÍM TOHTO FORMULÁRA PREHLASUJEM, ŽE SOM OBOZNÁMENÝ S PODMIENKAMI KLUBU:
  Pes má očkovací preukaz s platným očkovaním .
  Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod, resp. majiteľ psa.
  Psovod je povinný riadiť sa stanovami MKK ŠAĽA.
  Psovod je povinný odstrániť exkrementy po svojom psovi.
  Psovod je povinný sa riadiť pokynmi výcvikára a členov výboru.
  Psovod nesmie svojho psa zneužívať na psie zápasy, ani túto činnosť podporovať.
  Psovod je povinný dodržiavať harmonogram výcvikových programov.

  ZÁROVEŇ SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM UVEDENÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POTREBY KLUBU.