Členské poplatky

Členský poplatok:

Dospelý:  20 eur

Mládež do 18 rokov:  10 eur

Členské je platné do konca kalendárneho roka. Nový člen má povinnosť zaplatiť najneskôr pri tretej návšteve cvičiska / treťom tréningu na cvičisku. Pri nedodržaní týchto lehôt nebude psovod pripustený k výcviku.

 
 
Platbu môžete uskutočniť:
1.   Prevodom na účet klubu, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni:  
      IBAN: SK8609000000005050798543 
2.  V hotovosti, platbou pokladníkovi na cvičisku.