Členské poplatky

Členský poplatok za rok 2021 je potrebné uhradiť do 31. januára 2021. Sumu je možné uhradiť v hotovosti na cvičáku prípadne bankovým prevodom na účet klubu.

Dospelý:  20 eur

Mládež do 18 rokov:  10 eur

 

Členský príspevok sa platí na kalendárny rok. Nový člen má povinnosť zaplatiť najneskôr pri tretej návšteve cvičiska / treťom tréningu na cvičisku. Pri nedodržaní týchto lehôt nebude psovod pripustený k výcviku.

 
 
Platbu môžte uskutočniť:
1.   Prevodom na účet klubu, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni:  
      IBAN: SK8609000000005050798543 
2.  V hotovosti, platbou pokladníkovi na cvičisku.