Plán akcií

Pre rok 2020 pripravujeme:

Schválené akcie Zväzom športovej kynológie:

25.4.2020Pretek podľa BH-SK so zadaním skúšky a pretek podľa SVV1 bez stôp
vedúci: Karol Matula, kpt. Jaroša 1304/35, 927 01 Šaľa, 0911 724 996, matula.karol@gmail.com

rozhodca:

30.5.2020 – Kvalifikačný pretek BVK – ZÁPAD  pre Majstrovstvá SR

vedúci: Ján Komjáthy, Švermova 27, 927 01 Šaľa, tel.č.: 0905 462 178, komjathyjan@gmail.com

26.9.2020 – Pretek podľa BVK so zadaním skúšky
vedúci: Erik Okruhlica Smetanova 1221/9, 927 01 Šaľa, 0907 562 616, oker@szm.sk

rozhodca: