Plán akcií

Pre rok 2019 pripravujeme:

Schválené akcie Zväzom športovej kynológie:

27.4.2019 – Pretek podľa BH-SK so zadaním skúšky a ZM bez stôp
vedúci: Erik Okruhlica, Smetanova 9, 927 01 Šaľa, tel.č.: 0907 562 616, oker@szm.sk

rozhodca: Štefan Pongrácz

15.6.2019 – Kvalifikačný pretek BVK – ZÁPAD  pre Majstrovstvá SR

vedúci: Ján Komjáthy, Švermova 27, 927 01 Šaľa, tel.č.: 0905 462 178, komjathy@szm.sk

28.9.2019 – Pretek podľa BVK so zadaním skúšky
vedúci: Karol Matula, kpt. Jaroša 35, 927 01 Šaľa, tel.č.: 0911 724 996, matula.karol@gmail.com

rozhodca: Vojtech Hübsch