Plán akcií

Pre rok 2024 pripravujeme:

Schválené akcie Zväzom športovej kynológie:

27.4.2024 – Skúšky podľa Národného skúšobného poriadku
vedúci: Erik Okruhlica

rozhodca: Štefan Pongrácz

28.9.2024 – Skúška BVK
vedúci: Ján Komjáthy

rozhodca: MVDr. Peter Rusnák