Kde sme a výcvik

Areál kynologického klubu sa nachádza
v Šali – Veči pri strelnici.

Kedy cvičíme?

Výcvik prebieha 1 x týždenne v nedeľu za každého počasia:

  • v zimnom období od 9,00 hod
  • v letnom období od 8.00 hod

Podmienkou účasti na výcviku v klube je povinné očkovanie psov: psinka, parvoviróza, hepatitída a besnota. Všetky ostatné psy sú očkované, toto opatrenie chráni hlavne šteniatka, aby neprišli do kontaktu s možnými prenášačmi chorôb pred očkovaním.
Na výcvik je potrebné doniesť si vodítko, hladký obojok alebo sťahovaciu retiazku, pamlsky (piškotky, granulky, nakrájané páročky, atď.), aport, prípadne pre mladých psov a šteniatka nejaké hračky a hlavne dobrú náladu.

Kedy začať s výcvikom?

Najdôležitejšie na začiatku je, aby si psík zvykol na nové prostredie a ostatných psov.

S výcvikom psa je vhodné začať v 3 – 4 mesiacoch veku šteňaťa. Takto staré šteňa má už celkom dobre vyvinutú koordináciu pohybu a je schopné sa sústrediť dlhšiu dobu na nejakú činnosť a vnímať súvislosti. V takomto veku je šteňa veľmi vnímavé a teda aj dobre tvarovatelné. Je určite lepšie začať s výcvikom skôr ako sa pes dostane do puberty, pretože v pubertálnom veku , t.j. medzi 7 – 13 mesiacom bude váš pes už celkom dobre ovládateľný a hlavne už vy budete vedieť ako na psa správne vplývať, prípadne mu zabrániť v nežiaducej činnosti.

Samozrejme tým nechceme povedať, že pokiaľ ste si zadovážili staršieho psa, tak sa s ním už nedá nič robiť. Pes je schopný učiť sa novým veciam a vykonávať spoľahlivo povely aj vo veku 8 rokov. Rozdiel je iba v tom, že za svoj život si osvojil určité návyky a má isté skúsenosti, ktoré treba rešpektovať a treba zvoliť aj správnu výcvikovú techniku. Výchova a výcvik staršieho psa je teda trochu zdĺhavejší proces, ale jednoznačne nie nemožný.

Veľa ľudí má mylnú predstavu, že pes začne poslúchať sám od seba keď bude starší. NEZAČNE! Žiaden pes sa nenarodí vycvičený. Všetko sa musí naučiť a je len na majiteľovi psa, či bude jeho pes na vychádzkach na voľno, alebo bude odkázaný na celoživotné venčenie na vodítku dlhom dva metre. Pokiaľ nemáte skúsenosti s výcvikom psa, je vhodné vyhľadať skúseného kynológa ktorý sa zaoberá výcvikom psov a s ním konzultovať, ako naučiť psa to, čo od neho očakávate.

Základné povely ako privolanie, chôdza pri nohe, polohy sadni, ľahni, vstaň, odloženie na mieste, odmietanie nájdenej potravy a zákaz nežiadúcej činnosti by mal zvládať každý pes bez rozdielu plemena, veľkosti, veku, alebo povahy. Existuje veľa literatúry o výcviku psov, ktorú si rozhodne treba preštudovať, ale tieto knihy sú veľmi všeobecné a opisovaná metodika výcviku nemusí fungovať na každého psa. Preto sa netreba pokúšať o výcvik psa podľa knihy pokiaľ s výcvikom nemáte skúsenosti, pretože môžete urobiť veľa nenapraviteľných chýb, alebo chýb ktoré sa budú len veľmi ťažko naprávať, alebo bude mať nesprávne zvolená metodika výcviku presne opačný efekt, ako by ste predpokladali. Naprávanie chýb, je veľmi zdĺhavý proces a nie vždy sa dajú všetky chyby odstrániť spoľahlivo.

Buďte trpezlivý, spravodlivý, dôsledný, láskavý a pozitívny výsledok sa dostaví.

Výcvik

Výcvik základnej poslušnosti

Tento výcvik robíme v skupinách, aby si psík zvykol reagovať na povely aj v prítomnosti iných psov a cudzích ľudí. Prirodzene jeden deň v týždni nestačí na to, aby si pes osvojil všetky cviky. Preto by bolo dobré, aby si psovod so svojím psíkom aj doma čo najčastejšie (najlepšie denne) opakoval všetko, čo sa pes už naučil. Na začiatku každej výcvikovej hodiny cvičiteľ dohliada na vykonávanie cvikov a opravuje chyby.

Základné cviky

Privolanie ( ku mne, k nohe za pochodu, k nohe na mieste )

Chôdza pri nohe ( všetky smery )

Povel Ľahni

Povel Sadni

Povel Vstaň

Odloženie psa na mieste (dlhodobé )

Aport ( základy prinášania )

Základy obrany ( revír – vyštekanie, koža, pešek, rukáv – podľa veku psa )

Vyhľadávanie a rozlišovanie predmetov ( pri malých plemenách )

Doplnkové cviky

socializácia psíka – zoznamovanie s ostatnými psami

prerušenie nežiadúcej činnosti ( požieranie potravy )

štekanie na povel

pokoj psa pri strelbe

Pri agresívnych psoch je potrebné, aby pes nosil košík, hlavne na začiatku, kedy sa stretávame a psíkov púšťame na voľno, aby sa trošku vybehali, pohrali a poočuchávali. Keď je pes agresívny a hlavne majiteľom neovládateľný, dochádza zbytočne k potyčkám hlavne medzi psami a niekedy aj majiteľmi, preto by sme tomuto radšej predišli. Pri cvičení samozrejme, keď je pes na vodítku, nemusí mať košík.

Nájdete nás tu: