Predseda, výcvikár – figurant

     Erik Okruhlica 

 

Podpredseda – výcvikár

     Mgr.Alexandra Porubská

 

Výcvikár

      Henrieta Okruhlicová

 

Pokladník

      Karol Matula

 

Čestný člen

      Ján Komjáthy