Zmena času

Denné teploty stúpajú, preto od nedele 13.6.2021 cvičíme od

08,00 hod.