KOTERCOVÝ KAŠEĽ

Cvičák je z dôvodu šírenia kotercového kašľa zatvorený do 28.8.2021