Zmena času začiatku výcviku

Priatelia, od nedele 5.9.2021 cvičíme od 09,00 hod