Upozornenie na povinnosti pre majiteľov a chovateľov psov

na povinnosti vyplývajúce z vyhlášky 283/2020 MPaRV Slovenská kynologická jednota vydala Usmernenie pre členov SKJ, o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Celé usmernenie si môžete pozrieť TU

COVID-19

Priatelia, na základe opatrení proti šíreniu COVID-19 (zákaz hromadných akcií a stretávania sa viac ako 6 osôb) rušíme výcvik psov.Verím, že tieto obmedzenia nepotrvajú dlho a my budeme môcť pokračovať vo výcviku. Pri zmene Vás budeme včas informovať.

Výročná členská schôdza

Členovia klubu, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu v nedeľu 4.10.2020 o 09,00 hod. na cvičisku Miestneho kynologického klubu. 1 Otvorenie 2 Návrh a schválenie programu schôdze 3 Voľba mandátovej komisie a zapisovateľa 4 Správa o činnosti a hospodárení klubu, 5 Správa revíznej komisie 6 Volba do orgánov výboru MKK Šaľa 7 Volba revíznej komisie 8 plán činnosti na rok …

Cvičíme od 09,00 hod.

  Priatelia od 20. septembra 2020 začíname cvičiť od 09,00 hod. Kajo

Pretek podľa BVK so zadaním skúšky

Pozývame Vás na pretek podľa BVK so zadaním skúšky.Vedúci akcie: ERIK OKRUHLICA, 0907562616, oker@szm.sk Miesto konania: areál MKK Šaľa Rozhodca: Štefan Pongrácz Dátum konania: 26.9.2020 – od 07:00 hod. Štartovné: 20,00 € Prihláška na pretek: https://www.kynologiasala.sk/prihlaska-na-pretek/ ĎAKUJEME ZA PRIHLÁŠKY. STAV JE NAPLNENÝ. PROSÍME UHRADIŤ ŠTARTOVNÉ 20,00 € DO 15.9.2020 NA ÚČET KLUBU: SK86 0900 0000 0050 5079 8543. PLATNÉ BUDÚ …