Pretek podľa BVK so zadaním skúšky

Pozývame Vás na pretek podľa BVK so zadaním skúšky.
Vedúci akcie: ERIK OKRUHLICA, 0907562616, oker@szm.sk

Miesto konania: areál MKK Šaľa

Rozhodca: Štefan Pongrácz

Dátum konania: 26.9.2020 – od 07:00 hod.

Štartovné: 20,00 €

Prihláška na pretek: https://www.kynologiasala.sk/prihlaska-na-pretek/

ĎAKUJEME ZA PRIHLÁŠKY. STAV JE NAPLNENÝ. PROSÍME UHRADIŤ ŠTARTOVNÉ 20,00 € DO 15.9.2020 NA ÚČET KLUBU: SK86 0900 0000 0050 5079 8543. PLATNÉ BUDÚ IBA PRIHLÁŠKY KRYTÉ ÚHRADOU. PO TOMTO TERMÍNE OTVORÍME PRIHLASOVANIE PRE NÁHRADNÍKOV. Ďakujeme za porozumenie. P.S. V prípade neuskutočnenia podujatia z dôvodu COVID-19, Vám finančné prostriedky budú vrátené.