Prihláška na pretek

  PRIHLASUJEM SA NA SKÚŠKU / PRETEK

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Meno psovoda: (povinné)

  Priezvisko psovoda: (povinné)

  Dátum narodenia psovoda: (povinné)

  Adresa: (povinné)

  PSČ: (povinné)

  Mesto, obec: (povinné)

  Členstvo v klube: (Názov klubu) (povinné)

  Telefonický kontakt: (povinné)

  E-mail: (povinné)

  Meno psa, chovná stanica: (povinné), (pri viacerých psov, ich uveďte za sebou)

  Dátum narodenia psa: (pri viacerých psov, ich uveďte za sebou)

  Plemeno: (pri viacerích psov, ich uveďte za sebou)

  Tetovacie číslo, číslo čipu: (pri viacerých psov, ich uveďte za sebou)

  Suka / pes?:

  Štartovné za každého psa - dospelý: 20,00 €
  Štartovné za každého psa - dieťa: 10,00 €

  Štartovné uhraďte na číslo účtu:
  Slovenská sporiteľňa: SK86 0900 0000 0050 5079 8543 , variabilný symbol: 3333 / správa pre príjemcu: Vaše priezvisko
  --------------------------------------------------------------
  Prihláška bude zaevidovaná až po úhrade štartovného !!! --
  --------------------------------------------------------------
  Veterinárne podmienky : Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred pretekom resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Pes musí byť začipovaný alebo tetovaný.
  Za škody spôsobené psom počas súťaže zodpovedá psovod.

  ODOSLANÍM TOHTO FORMULÁRA PREHLASUJEM, ŽE SOM OBOZNÁMENÝ SO SKÚŠOBNÝM PORIADKOM.
  ZÁROVEŇ SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM UVEDENÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POTREBY KLUBU.