Oznam – Skúška BH-SK

MKK Šaľa organizuje dňa 22.4.2017 Skúšku podľa národného skúšobného poriadku BH-SK – skúška doprovodného psa.

Skúšobný poriadok nájdete tu.

Záujemcovia o skúšku BH-SK nahláste svoju účasť vedúcemu skúšky do 12.4.2017

Vedúci skúšky: Erik Okruhlica – oker@szm.sk, alebo mkksala@gmail.com, tel.: 0907 562 616

Rozhodca: Ing. Marián Ráček