Oznam

Výbor Miestneho kynologického klubu Šaľa oznamuje svojim členom:

Členský poplatok na rok 2017, prosíme uhradiť najneskôr do 31.3.2017.

Dospelý 20 €/rok (prípadne 10 € do 31.3.2017 / 10 € do 30.9.2017)

Deti a mládež do 18 rokov 10 €/ rok (prípadne 5 € do 31.3.2017 / 5 € do 30.9.2017)

Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva v klube!

(Stanovy klubu: Členské poplatky a zápisné)