BH-SK – údaje

Prosím všetkých záujemcov o vykonanie skúšky BH-SK o nahlásenie údajov vedúcemu skúšky – Erikovi Okruhlicovi na mail mkksala@gmail.com

Meno psa/chovná stanica (psy bez PP iba meno psa),     plemeno,    dátum narodenia psa,     číslo zápisu v SPKP

Meno psovoda,   adresa,   dátum narodenia psovoda,   členstvo v klube (MKK Šaľa…)