Ukážky – plán akcií

Ku dňu detí máme požiadavky na ukážky:
31.5.2017 – MŠ Okružná – 9,00 hod
1.6.2017 – ZŠ Horná Kráľová – 11,00 hod.
1.6.2017 – Jatov – 15,00 hod
2.6.2017 – MŠ Družstevná – 9,00 hod.
2.6.2017 – ZŠ Krátka – 10,00 hod.
3.6.2017 – Štadión Veča – 17,00 hod
5.6.2017 – MŠ 8.mája – 9,30 hod

Napíšte, kto kedy môže ísť. Ďakujeme.
Koordinátor – Ján Komjáthy – prevencia@sala.sk