Zápisnica z Výročnej členskej schôdze

V nedeľu 20.10.2019 sa konala v areáli cvičiska MKK Výročná členská schôdza klubu. Zápisnica zo schôdze je TU