1

Medzinárodná výstava psov Nitra – 3.-4.12.2016

  Ján Chrenko na MVP Nitra: Coco Lou Gabrettina – 3.12.2016 – V1, CAJC , BOS rozhodca:Volariková Linda. 4.12.2016 – V1 , CAJC rozhodca:Zeppi Alessandro. ————————————- Cheryl Coco Wamakemon 4.12.2016 – V2 , res CAC rozhodca:Frnčova Lenka.   BLAHOŽELÁME….

POZVÁNKA PRE ČLENOV KLUBU

Dňa 29.mája 2016 bude Výročná členská schôdza o 10,00 hod na cvičáku. Program schôdze: 1. Otvorenie 2. Voľba mandátovej komisie, zapisovateľa 3. Návrh a schválenie programu schôdze 4. Voľba do orgánov MKK Šaľa ( predseda, výbor klubu) 5. Správa o činnosti klubu a hospodárení za rok 2015 6. Plán činnosti na rok 2017 7. Diskusia 8. Uznesenie 9. Záver

1

Oznámenie pre členov klubu

Členské do klubu za rok 2016 Členské do klubu za rok 2016 Vás poprosíme zaplatiť v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s. na číslo účtu: 5050798543/0900. Pre identifikovanie platieb Vás poprosíme zadať do poznámky: členské 2016 a Vaše meno a priezvisko. IBAN: SK8609000000005050798543   Poplatok za rok 2016 Dospelý- 20 eur. Mládež – 10 eur. (Zaplatiť môžete prípadne aj hociktorú nedeľu priamo …

Majstrovstvá Slovenska BVK

26.-27.9.2015 sa v Porube konali Majstrovstvá Slovenska BVK, ktoré poriadal Kynologický klub HERO Náš klub na týchto majstrovstvách reprezentovali: Lucka s Monicou – kategória žiačky – získali 1.miesto

Výcvik psov

Výcvik prebieha pravidelne 1 x týždenne každú nedeľu poslušnosť zimné obdobie o 9,00 hodine letné obdobie o 8,00 hodine po skončení poslušnosti nasleduje obrana Výcvik základnej poslušnosti Tento výcvik robíme v skupinách, aby si psík zvykol reagovať na povely aj v prítomnosti iných psov a cudzích ľudí. Prirodzene jeden deň v týždni nestačí na to, aby si pes osvojil všetky ...