Medzinárodná výstava psov Nitra – 3.-4.12.2016

  Ján Chrenko na MVP Nitra: Coco Lou Gabrettina – 3.12.2016 – V1, CAJC , BOS rozhodca:Volariková Linda. 4.12.2016 – V1 , CAJC rozhodca:Zeppi Alessandro. ————————————- Cheryl Coco Wamakemon 4.12.2016 – V2 , res CAC rozhodca:Frnčova Lenka.   BLAHOŽELÁME….

POZVÁNKA PRE ČLENOV KLUBU

Dňa 29.mája 2016 bude Výročná členská schôdza o 10,00 hod na cvičáku. Program schôdze: 1. Otvorenie 2. Voľba mandátovej komisie, zapisovateľa 3. Návrh a schválenie programu schôdze 4. Voľba do orgánov MKK Šaľa ( predseda, výbor klubu) 5. Správa o činnosti klubu a hospodárení za rok 2015 6. Plán činnosti na rok 2017 7. Diskusia 8. Uznesenie 9. Záver

Oznámenie pre členov klubu

Členské do klubu za rok 2016 Členské do klubu za rok 2016 Vás poprosíme zaplatiť v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s. na číslo účtu: 5050798543/0900. Pre identifikovanie platieb Vás poprosíme zadať do poznámky: členské 2016 a Vaše meno a priezvisko. IBAN: SK8609000000005050798543   Poplatok za rok 2016 Dospelý- 20 eur. Mládež – 10 eur. (Zaplatiť môžete prípadne aj hociktorú nedeľu priamo …

Majstrovstvá Slovenska BVK

26.-27.9.2015 sa v Porube konali Majstrovstvá Slovenska BVK, ktoré poriadal Kynologický klub HERO Náš klub na týchto majstrovstvách reprezentovali: Lucka s Monicou – kategória žiačky – získali 1.miesto

Výcvik psov

Výcvik prebieha pravidelne 1 x týždenne každú nedeľu poslušnosť zimné obdobie o 9,00 hodine letné obdobie o 8,00 hodine po skončení poslušnosti nasleduje obrana Výcvik základnej poslušnosti Tento výcvik robíme v skupinách, aby si psík zvykol reagovať na povely aj v prítomnosti iných psov a cudzích ľudí. Prirodzene jeden deň v týždni nestačí na to, aby si pes osvojil všetky ...