Pretek so zadaním skúšky podľa BVK – 28.9.2019

Priatelia, pozývame Vás na pretek so zadaním skúšky podľa skúšobného poriadku BVK. Pretek sa uskutoční 28.9.2019 o 8,00 hod. Prihláška na pretek je tu https://www.kynologiasala.sk/prihlaska-na-pretek-so-zadanim-skusky-bvk/