Pretek podľa skúšobného poriadku Branný Viacboj Kynológov so zadaním skúšky.

V sobotu 28.9.2019 sa konal pretek so zadaním skúšky na našom cvičáku. Ku kontrole čipov nastúpilo 16 dvojíc (psovod a pes). Žiaľ jeden psík z klubu FDF dog training centre si nenechal skontrolovať čip a jeho psovod sa rozhodol na pretek nenastúpiť. Kontrolu čipov a očkovacích preukazov robil MVDr. Attila Szatmáry, rozhodcom bol Vojtech Hübsch. Pretek bol rozdelený do troch …

Pretek so zadaním skúšky podľa BVK – 28.9.2019

Priatelia, pozývame Vás na pretek so zadaním skúšky podľa skúšobného poriadku BVK. Pretek sa uskutoční 28.9.2019 o 8,00 hod. Prihláška na pretek je tu https://www.kynologiasala.sk/prihlaska-na-pretek-so-zadanim-skusky-bvk/

Zmena začiatku cvičenia

Priatelia, oteplilo sa, preto začneme nedeľné cvičenie od 9.6.2019 od 08,00 hod

Kvalifikačný pretek pre Majstrovstvá SR v BVK – skupina ZÁPAD

Priatelia, pozývame Vás na kvalifikačný pretek v Brannom viacboji kynológov s postupom na Majstrovstvá Slovenskej republiky – pre oblasť západné Slovensko. Dátum konania: 15.6.2019, miesto konania: cvičisko MKK ŠAĽA. Postupujú prví traja z každej kategórie (s bydliskom v západoslovenskom regióne). Preteku sa však môže zúčastniť každý. Prihlášku si môžete stiahnuť tu: Pre neplnoletých účastníkov je potrebné potvrdenie od zákonného zástupcu. …