Zmena začiatku cvičenia

Priatelia, oteplilo sa, preto začneme nedeľné cvičenie od 9.6.2019 od 08,00 hod