Zmena času

POZOR, POZOR
Od nedele 16.09.2018 cvičíme o 9,00 hod.