Športové akcie pre rok 2018

Schválené akcie Zväzom športovej kynológie:

28.4.2018 – Pretek podľa BH-SK so zadaním skúšky
vedúci: Ján Komjáthy, Švermova 27, 927 01 Šaľa, tel.č.: 0905 462 178, komjathy@szm.sk

29.9.2018 – Pretek podľa BVK so zadaním skúšky
vedúci: Erik Okruhlica, Smetanova 9, 927 01 Šaľa, tel.č.: 0907 562 616, oker@szm.sk

Obe skúšky bude rozhodovať p. Vojtech Hübsch