Skúšky poriadané MKK Šaľa – kalendár kynologických akcií 2017

22.04. BH-SK (kategória SVV), vedúci skúšky: Erik Okruhlica, rozhodca: Ing. Marián Ráček

30.09. BVK, vedúci skúšky: Karol Matula, rozhodca neurčený