Prihláška na skúšku

  PRIHLASUJEM SA NA SKÚŠKU PODĽA NÁRODNÉHO SKÚŠOBNÉHO PORIADKU ZŠK

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Meno psovoda: (povinné)

  Priezvisko psovoda: (povinné)

  Dátum narodenia psovoda: (povinné)

  Adresa: (povinné)

  PSČ: (povinné)

  Mesto, obec: (povinné)

  Členstvo v klube: (Názov klubu) (povinné)

  Telefonický kontakt: (povinné)

  E-mail: (povinné)

  Meno psa, chovná stanica: (povinné)

  Dátum narodenia psa:

  Plemeno:

  Tetovacie číslo, číslo čipu:

  Suka / pes?:

  Poplatok za skúšku: 25,00 €

  Štartovné uhraďte na číslo účtu:
  Slovenská sporiteľňa: SK86 0900 0000 0050 5079 8543 , variabilný symbol: 3333 / správa pre príjemcu: Vaše priezvisko
  --------------------------------------------------------------
  Prihláška bude zaevidovaná až po úhrade štartovného !!! --
  --------------------------------------------------------------
  Veterinárne podmienky : Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred pretekom resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Pes musí byť začipovaný alebo tetovaný.
  Za škody spôsobené psom počas súťaže zodpovedá psovod.

  ODOSLANÍM TOHTO FORMULÁRA PREHLASUJEM, ŽE SOM OBOZNÁMENÝ SO SKÚŠOBNÝM PORIADKOM.
  ZÁROVEŇ SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM UVEDENÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POTREBY KLUBU.