Platba za pretek so zadaním skúšky BH-SK

Priatelia,

poplatok za účasť na preteku so zadaním skúšky podľa BH-SK je:

20,00 €

Platbu možné uhradiť:

1. bankovým prevodom – do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko+BH

2. hotovosťou – pokladníkovi klubu pred pretekom.