Klubový pretek

Milí členovia klubu. Blížia sa prázdniny, rozpŕchneme sa po dovolenkách, preto by sme sa radi ešte trocha zabavili. Po minuloročnom úspechu by sme znova urobili klubový pretek BVK (branný viacboj kynológov).

Čo to je BVK?: spolupráca psovoda so psom formou zábavy – prebeh cez kladinu, skok cez prekážku, prebeh cez tunel, hod granátom, streľba zo vzduchovky, aport a to všetko na čas.

Kategórie deti, mládež, ženy, muži. Štenatá, dospelé psy.

Plánovaný termín sobota 1.7.2017. Pošlite nám správu či by ste mali záujem.