Ďakovný list

Pri príležitosti 25. výročia založenia Mestskej polície Šaľa nám náčelník MP odovzdal Ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu s naším klubom.