Členská schôdza

Priatelia, členovia, pozývame Vás na členskú schôdzu kynologického klubu, v areáli cvičiska, v nedeľu 23.12.2018. Program: vyhodnotenie roku 2018 (akcie, financie..), plán akcií pre rok 2019, diskusia …