2% z daní

Milí členovia Kynologického klubu Šaľa, známi a priatelia,
dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o darovanie 2% z Vašich daní na podporu a rozvoj nášho klubu.
Údaje prijímateľa:
Názov: Miestny kynologický klub Šaľa
Forma: Občianske združenie
IČO 42336058
Ulica: Smetanova1221/9
Mesto: Šaľa
PSČ: 927 01
Okres: Šaľa
Štát: Slovenská republika
Banka: Slovenská sporiteľňa , a.s.
Č.Ú.: SK86 0900 0000 0050 5079 8543 / GIBASKBX

Formulár na vyplnenie: TU