Výcvik psov

Výcvik prebieha pravidelne 1 x týždenne každú nedeľu poslušnosť zimné obdobie o 9,00 hodine letné obdobie o 8,00 hodine po skončení poslušnosti nasleduje obrana Výcvik základnej poslušnosti Tento výcvik robíme v skupinách, aby si psík zvykol reagovať na povely aj v prítomnosti iných psov a cudzích ľudí. Prirodzene jeden deň v týždni nestačí na to, aby si pes osvojil všetky ...