Prihláška na pretek so zadaním skúšky – BVK

PRIHLASUJEM SA NA PRETEK SO ZADANÍM SKÚŠKY PODĽA SKÚŠOBNÉHO PORIADKU BVK

Meno psovoda: (povinné)

Priezvisko psovoda: (povinné)

Dátum narodenia psovoda: (povinné)

Adresa: (povinné)

PSČ: (povinné)

Mesto, obec: (povinné)

Členstvo v klube: (povinné)

Telefonický kontakt: (povinné)

E-mail: (povinné)

Meno psa, chovná stanica: (povinné), (pri viacerích psov, ich uveďte za sebou)

Dátum narodenia psa: (pri viacerích psov, ich uveďte za sebou)

Plemeno: (pri viacerích psov, ich uveďte za sebou)

Tetovacie číslo, číslo čipu: (pri viacerích psov, ich uveďte za sebou)

Suka / pes?:

Štartovné za každého psa - dospelý: 20,00 € zaslané na účet klubu najneskôr 25.09.2019.
Štartovné za každého psa - dieťa: 10,00 € zaslané na účet klubu najneskôr 25.09.2019.

Štartovné uhraďte na číslo účtu:
Slovenská sporiteľňa: SK86 0900 0000 0050 5079 8543 , variabilný symbol: 3333 / správa pre príjemcu: Vaše priezvisko
Časový harmonogram: Prezentácia od 7:00 do 7:45 hod. Nástup pretekárov a kontrola čipov 07:45 až 08:00 hod. Začiatok preteku: 08:00 hod.

Veterinárne podmienky : Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred pretekom resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Pes musí byť začipovaný alebo tetovaný.
Za škody spôsobené psom počas súťaže zodpovedá psovod.

ODOSLANÍM TOHTO FORMULÁRA PREHLASUJEM, ŽE SOM OBOZNÁMENÝ SO SKÚŠOBNÝM PORIADKOM.
ZÁROVEŇ SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM UVEDENÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POTREBY KLUBU.