COVID-19

Priatelia, na základe opatrení proti šíreniu COVID-19 (zákaz hromadných akcií a stretávania sa viac ako 6 osôb) rušíme výcvik psov.Verím, že tieto obmedzenia nepotrvajú dlho a my budeme môcť pokračovať vo výcviku. Pri zmene Vás budeme včas informovať.

Výročná členská schôdza

Členovia klubu, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu v nedeľu 4.10.2020 o 09,00 hod. na cvičisku Miestneho kynologického klubu. 1 Otvorenie 2 Návrh a schválenie programu schôdze 3 Voľba mandátovej komisie a zapisovateľa 4 Správa o činnosti a hospodárení klubu, 5 Správa revíznej komisie 6 Volba do orgánov výboru MKK Šaľa 7 Volba revíznej komisie 8 plán činnosti na rok …