Športové akcie pre rok 2018

Schválené akcie Zväzom športovej kynológie: 28.4.2018 – Pretek podľa BH-SK so zadaním skúšky vedúci: Ján Komjáthy, Švermova 27, 927 01 Šaľa, tel.č.: 0905 462 178, komjathy@szm.sk 29.9.2018 – Pretek podľa BVK so zadaním skúšky vedúci: Erik Okruhlica, Smetanova 9, 927 01 Šaľa, tel.č.: 0907 562 616, oker@szm.sk Obe skúšky bude rozhodovať p. Vojtech Hübsch