Členská schôdza MKK – 29.10.2017

V nedeľu 29.10.2017 sa konala členská schôdza kynologického klubu. Zápisnicu nájdete tu: https://kynologiasala.sk/wp-content/uploads/2017/10/CS_MKK_2017.pdf

Skúška BVK – 30.9.2017

V sobotu 30.9.2017 sme usporiadali skúšku Branný viacboj kynológa (BVK). Zúčastnilo sa jej 8 našich členov a jedna členka KK Lučenec. Skúšku rozhodoval Ing. Vojtech Hübsch s výdatnou pomocou hlavného koordinátora a spoluautora skúšobného poriadku BVK – Tonyho Šabíka. Skúška prebiehala za ideálneho počasia. Aj to prispelo k stopercentnému záveru. Všetky psi a psovodi zvládli vykonanie skúšky. Každý dostal zápis do …